PRIMARIA COMUNEI VALEA LUNGA

Judetul Alba

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Valea Lunga, judetul Alba are urmatoarea componenta:
 • Primar: PUSCA VASILE
 • Viceprimar: BOCEA LUCIAN EMILIAN
 • Consilieri locali:
  • AFTENIE DIANA AUGUSTA
  • ALDEA DAN FLORIN
  • COMSA CALINA
  • GLIGOR IOAN
  • MARGINEAN MAFTEI
  • MORARIU NICOLAE
  • PETRIANU STEFAN OVIDIU
  • SERBU IOAN
  • SUCIU OVIDIU
  • VELICEA DORIN
  • VELICEA ION
  • VELICEA VASILE
Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 1/30.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 2/30.01.2018 privind aprobarea organizarii retelei scolare in comuna Valea Lunga, judetul Alba pentru anul scolar 2018-2019
» HCL nr. 27/22.03.2018 privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 15000 lei pentru Parohia Ortodoxa Valea Lunga
» HCL nr. 3/30.01.2018 privind avizul Consiliului Local Valea Lunga [...]
» HCL nr. 4/30.01.2018 privind avizul Consiliului Local Valea Lunga [...]
» HCL nr. 5/30.01.2018 privind aprobarea conventiei de prestare servicii medicale in asistenta medicala scolara a comunei Valea Lunga
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 6/16.02.2018
» HCL nr. 7/16.02.2018 Privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local al comunei Valea Lunga la data de 31.12.2017
» HCL nr. 8/16.02.2018 Privind aprobarea calendarului activităţilor culturale şi sportive pe anul 2018 organizate în comuna Valea Lungă
» HCL nr. 9/16.02.2018 Privind modificarea si completarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lungă
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 9/16.02.2018
» HCL nr. 10/16.02.2018 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 720/27.04.2009 [...]
» HCL nr. 11/16.02.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 7/24.01.2006 [...]
» HCL nr. 12/16.02.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 18/30.04.2009 [...]
» HCL nr. 13/16.02.2018 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei datorate Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară SALUBRIS ALBA pe anul 2018
» HCL nr. 14/16.02.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 53/22.10.2003 [...]
» HCL nr. 15/16.02.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 50/18.07.2016 [...]
» HCL nr. 16/16.02.2018 Privind aprobarea achiziționării serviciului de consultanță, de asistență juridică și de reprezentare în instanta
» HCL nr.17/21.03.2018 - privind alegerea presedintelui de sednta pe urmatoarele 3 luni
» HCL nr.18/21.03.2018 - privind modificarea si completarea HCL nr.101/19.12.2017 [....]
» HCL nr. 19/29.03.2018 privind inregistrarea in domeniul public al comunei Valea Lunga [...]
» HCL nr. 20/29.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 54/31.05.2005 [...]
» HCL nr. 21/29.03.2018 privind revocarea HCL nr. 91/28.11.2017 [...]
» HCL nr. 22/29.03.2018 Privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii
» HCL nr. 23/22.03.2018 Privind aprobarea Programelor de finanţare a acţiunilor sportive pe anul 2018 şi a criteriilor de participare
» HCL nr. 24/29.03.2018 privind aprobarea Planului de Ocupare a Funcțiilor Publice pe anul 2018
» HCL nr. 25/29.03.2018 Privind propunerea de atribuire a unor terenuri prin Ordinul Prefectului județului Alba
» HCL nr. 26/29.03.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Comunei Valea Lunga
» HCL nr. 27/22.03.2018 privind acordarea unui sprijin financiar în cuantum de 15000 lei pentru Parohia Ortodoxa Valea Lunga
» HCL nr. 28/29.03.2018 privind aprobarea vânzării imobilului – teren intravilan, situat în comuna Valea Lungă, str. Victoriei, nr. 286, jud. Alba
» HCL nr. 29/29.03.2018 Privind modificarea si completarea HCL nr. 16/2018
» HCL nr. 31/29.03.2018 privind aprobarea devizului estimativ al investitiei [...]
» ANEXE
» HCL nr. 32/27.04.2018 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni la data de 30.03.2018
» HCL nr. 33/27.04.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga [...]
» Anexa nr. 1 la HCl nr. 33/27.04.2018
» HCL nr. 34/27.04.2018 privind aprobarea noului Acord de cooperare privind organizarea si exercitarea functiei de audit public intern
» Acord de cooperare, privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» HCL nr. 35/27.04.2018 privind aprobarea alocarii sumei de 150.000 lei [...]
» HCL nr. 36/27.04.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 35/30.06.20110 [...]
» HCL nr. 37/27.04.2018 privind avizul Consiliului Local Valea Lunga [...]
» HCL nr. 38/27.04.2018 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a imobilului [...]
» HCL nr. 39/08.05.2018 privind alocarea sumei de 3389 lei [...]
» HCL nr. 40/07.05.2018 privind modificarea si completarea art. 3 din HCL nr. 30/2018
» HCL nr. 41/31.05.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 41/31.05.2018
» HCL nr. 42/22.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele trei luni [...[
» HCL nr. 43/22.06.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga
» HCL nr. 44/22.06.2018 privind aprobaera vanzarii cotei parti a imobilului [...]
» HCL nr. 45/27.07.2018 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni la data de 29.06.2018
» HCL nr. 46/27.07.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea lunga si aprobarea listei de investitii
» HCL nr. 47/27.07.2018 privind aprobarea inceperii lucrarilor de achizitie si montare sistem climatizare la caminul cultular din Valea Lunga
» HCL nr. 48/27.07.2018 privind aprobarea alocarii sumei de 67.000 lei din bugetul local [...]
» HCL nr. 49/27.07.2018 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga
» HCL nr. 50/28.08.2018 - privind rectificarea bugetului local al comunei Valea lunga [...]
» HCL nr. 51/28.08.2018 privind stabilirea si indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
» HCL nr. 52/28.08.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 35/2017 [...]
» HCL nr. 53/26.09.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta [...]
» HCL nr. 54/26.09.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga [...]
» HCL nr. 55/26.09.2018 privind aprobarea Contractului de delegare cu operatorul
» HCL nr. 56/26.09.2018 privind aprobarea desemnarii reprezentantiilor [...]
» HCL nr. 57/26.09.2018 privind aprobarea desemnarii unui reprezentant [...]
» HCL nr. 58/30.10.2018 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local
» HCL nr. 59/30.10.2018 privind aprobaera rezilierii Contractului de administrare a fondului forestier
» HCL nr. 60/30.10.2018 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii [...]
» HCL nr. 61/30.10.2018 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga [...]
» Anexa la HCL nr. 61
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014