PRIMARIA COMUNEI VALEA LUNGA

Judetul Alba

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Valea Lunga, judetul Alba are urmatoarea componenta:
 • Primar: PUSCA VASILE
 • Viceprimar: BOCEA LUCIAN EMILIAN
 • Consilieri locali:
  • AFTENIE DIANA AUGUSTA
  • ALDEA DAN FLORIN
  • COMSA CALINA
  • GLIGOR IOAN
  • MARGINEAN MAFTEI
  • MORARIU NICOLAE
  • PETRIANU STEFAN OVIDIU
  • SERBU IOAN
  • SUCIU OVIDIU
  • VELICEA DORIN
  • VELICEA ION
  • VELICEA VASILE
Fisiere:

» 2017
» Anexa la HCL nr.5
» Proiect de hotarare din data de 17.03.2017 - privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Lunga pe anul 2017 si lista de investitii
» HCL.nr.2/21.01.2017 privind avizul Coniliului Local Valea Lunga,in calitate de administrator al drumurilor comunale pentru lucrarea "Construire anexa gospodareasca a exploatatiei agricole:depozit utilaje agricole",extravilan sat Lunca,jud. Alba
» HCL nr.3/31.10.2017 privind completarea si modificarea HCL nr.54/18.07.2016 privind acordarea unui mandat special Domnului primar Pusca Vasile,resprezentantul Consiliului Local Valea Lunga in Adunarea generala a Asociatiei " Apa Alba"
» HCL nr.4/31.01.2017 privind stabilirea taxei de habitat pentru anul 2017,pentru persoanele fizice de pe raza comunei Valea Lunga,pentru colectarea,transportul si depozitarea deseurilor menajere
» HCL nr.5/31.01.2017 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrare de interes local pe anul 2017,pentru repartizarea orelor de miunca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social,in conformitate
» Anexa la HCL nr.5
» HCL nr.6/31.01.2017 privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta,de asistenta juridica si de reprezentare in instanta,a cabinetului dnei. avocat Ursa Adriana
» HCL nr.7/31/01.2017 privind modificarea si completarea HCL nr.81/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 in comuna Valea Lunga,Jud.Alba
» Anexa la HCL.nr.7
» HCL nr.8/31.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valea Lunga
» HCL nr.9/31.01.2017 privind modificarea si completarea HCL.nr.93/2016 cu privire la reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului @ Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu,localitatea Valea Lunga,Jud.A
» Anexa la HCL.9
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 21/27.03.2017
» HCL nr.18/27.03.2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele trei luni
» HCL nr.19/27.03.2017 - privind aprobarea bugetului general al comunei Valea Lunga pe anul 2017 si lista de investitii
» Anexa 1 la HCL nr.19/27.03.2017
» HCL nr.20/27.03.2017 - Privind aprobarea calendarului activitatilor culturale si sportive pe anul 2017 organizate in comuna Valea Lunga
» Anexa 1 la HCL nr.20/27.03.2017
» HCL nr. 24/28.04.2017 privind aprobarea alocarii sumei de 130.000 lei (fara TVA) din capitolul 83.10-pasuni si capitolul 84.02 - Strazi [...]
» HCL nr.21/17.03.2017 - Privind aprobarea Programelor de finantare a actiunilor sportive pe anul 2017 si a criteriilor de participare
» Anexe la HCL nr.21/17.03.2017
» HCL nr. 25/28.04.2017 privind acordarea unui sprijin financiar in cuantum de 10.000 lei [...]
» HCL nr.22/27.03.2017 - privind aprobarea actului constitutiv si a statutului pentru Asociatia Tarnavelor pentru Actiune Comunitara
» Anexa 1 la HCL nr.22/27.03.2017 - Act constitutiv Asociatia Tarnavelor pentru Actiune Comunitara
» Anexa nr.2 la HCL nr.22/27.03.2017 - Statutul Asociatiei Tarnavelor pentru Actiune Comunitara
» HCL nr. 26/28.04.2017 privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pe anul 2017
» Anexa la HCL nr. 26/28.04.2017
» HCL nr. 27/28.04.2017 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni la data de 31 martie 2017
» Anexa la HCL nr. 27/31.03.2017
» HCL nr. 28/28.04.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilieri local a dlui. Velicea Ion
» HCL nr. 29/28.04.2017 privind aprobarea inceperii lucrarilor de amenajare rigole in localitatea Valea Lunga, comuna Valea Lunga, str. M. Eminescu [...]
» Anexa la HCL nr. 29
» HCL nr. 30/28.04.2017 privind aprobarea inceperii lucrarilor de amenajare rigole in localitatea Valea Lunga, comuna Valea Lunga [...]
» Anexa la HCL nr. 30
» HCL nr. 31/31.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Valea Lunga al dlui. Budiu Nicolae
» HCL nr. 32/31.05.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 32/31.05.2017
» HCL nr. 33/31.05.2017 privind aprobarea inceperii lucrarilor de achizitie si montare a unei hote de inox si tubulatura de ventilatie necesara evacuarii noxelor la caminul cultural din Valea Lunga
» Anexa la HCL nr. 33
» HCL nr. 34/31.05.2017 privind aprobarea inceperii lucrarilor de amenajare curte interioara a caminului cultural din Valea Lunga, respectiv construire gard fier si pavare curte
» Anexa la HCL nr. 34
» HCL nr. 35/31.05.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 74/2015 [...]
» Anexa la HCL nr. 35
» HCL nr. 36/31.05.2017 privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN [...]
» HCL nr. 37/31.05.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga si aprobarea listei de investitii
» HCL nr. 38/31.05.2017 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1835/21.06.2013 [...]
» HCL nr. 39/31.05.2017 privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare a gestiunii unor activitati componente ale Serviciului de salubrizare in judetul Alba [...]
» HCL nr. 40/31.05.2017 privind stabilirea plafonului aferent obligatiilor de plata ale contribuabililor bugetului local al comunei Valea Lunga [...]
» HCL nr. 41/31.05.2017 privind initierea demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General al comunei Valea Lunga
» HCL nr. 42/31.05.2017 privind aprobarea intocmirii Proiectului de amenajament pastoral pentru pajistile din comuna Valea Lunga suprafata 1784 ha
» HCL nr. 43/31.05.2017 privind stabilirea taxei de habitat pe anul 2017 [...]
» HCL nr. 44/29.06.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele trei luni
» HCL nr. 45/29.06.2017 privind aprobarea trecerii imobilului inscris in CF 71984 Valea Lunga nr.top 1172/12/1 situat in comuna Valea Lunga [...]
» HCL nr. 46/29.06.2017 privind modificarea si completarea HCL nr 24.28.2017 privind aprobarea alocarii sumei de 130.000 lei ( fara TVA ) din capitolul [...]
» HCL nr. 47/29.06.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga si aprobarea listei de investitii
» Anexa nr.1 HCL 47/29.06.2017
» HCL nr. 48/29.06.2017 privind acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al comunei Valea Lunga, sat Lunca" numitilor Bacila Emil, Lata Ilie si Gabra Ilie ca urmare a rezultatelor [...]
» HCL nr. 49/19.07.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lugna
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 49/19.07.2017
» HCL nr. 50/19.07.2017 privind analiza si aprobarea executiei bugetului local intocmit pe cele doua sectiuni la data de 30.05.2017
» HCL nr. 51/19.07.2017 privind aprobarea alocarii sumei de 67.000 lei din bugetul local [...]
» Anexa la HCL nr. 51/19.07.2017
» HCL nr. 52/19.07.2017 privind avizul Consiliului Local Valea Lunga, in calitate de administrator al drumurilor comunale [...]
» HCL nr. 53/19.07.2017 privind avizul Consiliului Local Valea Lunga, in calitate de administrator al dumurilor comunale [...]
» HCL nr. 54/19.07.2017 privind stabilirea taxei de habitat incepand cu data de 01.07.2017 [...]
» HCL nr. 55/31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga
» HCL nr. 56/31.07.2017 privind completarea si modificarea HCL nr. 70/30.09.2016 [...]
» HCL nr. 57/31.08.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 6/11.02.2017 [...]
» HCL nr. 58/31.08.2017 privind aprobarea cuantumului cotizatiei datorate Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara SALUBRIS ALBA pe anul 2017
» HCL nr. 59/31.08.2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 20/27.03.2017 [...]
» Anexa la HCL nr. 59/31.08.2017
» HCL nr. 60/31.08.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga si aporbarea listei de investitii
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 60/31.08.2017
» HCL nr. 61/31.08.2017 privind acordarea unui mandat special Domnului primar Pusca Vasile [...]
» HCL nr. 62/31.08.2017 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului "[...]
» HCL nr. 63/31.08.2017 privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la ENGCIMM SA IFN [...]
» HCL nr. 64/29.09.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatoarele trei luni
» HCL nr. 65/29.09.2017 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local a dlui. Morariu Nicolae
» HCL nr. 66/29.09.2017 privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lunga si aprobarea listei de investitii
» HCL nr. 67/29.09.2017 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa cu strigare a imobilului [...]
» HCL nr. 68/29.09.2017 privind parcelarea imobilului inscris in CF 71684 Valea Lunga [...]
» HCL nr. 69/29.09.2017 privind avizul Consiliului Local Valea Lunga [...]
» HCL nr. 70/29.09.2017 privind aprobarea desemnarii reprezentantilor din partea Consiliului Local Valea Lunga [...]
» HCL nr. 71/29.09.2017 privind aprobarea desemnarii unui reprezentant din partea Consiliului Local Valea Lunga [...]
» HCL nr. 72/03.10.2017 privind modificarea si completarea HCL nr, 62/31.08.2017 [...]
» HCL nr. 73/03.10.2017 privind acceptarea cedarii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru imobilul teren in suprafata de 431 MP [...]
» HCL nr. 74/26.10.2017 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Valea Lunga al dlui. Rosca Lucian
» HCL nr. 75/26.10.2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Lungă si aprobarea listei de investitii
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 75/26.10.2017
» HCL nr. 76/26.10.2017 Privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la data de 29 septembrie 2017
» Anexa la HCL nr. 76
» HCL nr. 77/26.10.2017 privind însuşirea şi aprobarea contractului de servicii având ca obiect - Supravegherea execuţiei prin diriginte de şantier pentru obiectivul de investiţii [...]
» Anexa la HCL nr. 77
» HCL nr. 78/26.10.2017 privind aprobare tarif serviciu salubritate, pentru agentii economici si institutiile publice de pe raza comunei Valea Lungă, pentru precolectarea, colectarea si depozitarea deșeurilor menajere
» HCL nr. 79/26.10.2017 privind aprobarea cofinantarii din bugetul local al proiectului “Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu, localitatea Valea Lunga, jud. Alba”
» Anexa la HCL nr. 79
» HCL nr. 80/26.10.2017 privind completarea si modificarea HCL 15/27.02.2017 [...]
» Anexa la HCL nr. 80
» HCL nr. 81/26.10.2017 Privind modificarea si completarea HCL nr. 14/27.02.2017 [...]
» Anexa la HCL nr. 81
» HCL nr. 82/26.10.2017 Privind aprobarea Regimului juridic al investitiei pentru Obiectivul de investiții “RETEA CANALIZARE MENAJERĂ SI STATIE DE EPURARE ÎN LOC. VALEA LUNGĂ, COMUNA VALEA LUNGĂ, JUDETUL ALBA”
» Anexa la HCL nr. 82
» HCL nr. 83/26.10.2017 privind aprobarea Regimului juridic al investitiei pentru Obiectivul de investiții “Modernizare infrastructura rutiera in comuna Valea Lunga, jud. Alba”
» Anexa la HCL nr. 83
» HCL nr. 84/26.10.2017 Privind aprobarea Regimului juridic al investitiei pentru Obiectivul de investiții “Modernizare si dotare corp C1 si C2 aferente Scolii gimnaziale Ion Bianu, localitatea Valea Lunga, jud. Alba”
» Anexa la HCL nr. 84
» HCL nr. 85/03.11.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru sedinta deindata din data de 03.11.2017
» HCL nr. 86/03.11.2017 Privind modificarea si completarea HCL nr. 81/26.10.2017[...]
» Anexa la HCL nr. 86
» HCL nr. 87/03.11.2017 privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Lungă, judeţul Alba
» Anexa la HCL nr. 87
» 2016
» 2015
» 2014