PRIMARIA COMUNEI VALEA LUNGA

Judetul Alba

TAXE SI IMPOZITE

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Taxe si impozite locale - pentru anul 2008
» HCL nr. 82/26.11.2015 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 in comuna Valea Lunga jud. Alba
» Anexa nr.2 la HCL nr.82 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
» Anexa nr. 3 la HCL nr.82/26.11.2015 - Lista facilitatilor fiscale acordate contribuabililor din Comuna Valea Lunga[...]
» Anexa nr. 4 la HCL nr. 82/23.11.2015 - acte normative cu privirile la taxele si impozitele locale
» HCL nr. 22/30.03.2016 - privind modifacerea si completarea HCL nr. 82/26.11.2015 stabilirea impoztelor si taxelor locale pe anul 2016 in comuna Valea Lunga ,jud Alba
» ITL - 001 - Declaratie impozit cladiri PF
» ITL - 002 - Declaratie impozit cladiri PJ
» Declaratie Fiscala - pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice
» Declaratie Fiscala - pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice
» Declaratie Fiscala - pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate in proprietatea PF - PJ
» Cerere - pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite,taxe locale si alte venituri datorare bugetului local
» Cerere - pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite,taxe locale si alte venituri datorare bugetului local
» Declaratie - Decizie de impunere - pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate pentru anul 20..
» Declaratie - Decizie de impunere - pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate pentru anul 20..
» Referat - Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2017
» Impozitul - Taxa pe cladiri
» Tabloul - cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeasa sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al comunei Valea Lunga [...]
» Lista facilitatilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Valea Lunga - pentru impozitele si taxele locale datorate de acestia in anul 2017
» Acte normative cu privire la - taxele si impozitele locale
» Anunt colectiv - pentru comuicarea prin publicitate
» Lista debitorilor - Persoane fizice
» Lista debitorilor - Persoane juridice
» Lista debitorilor - persoane fizice - Actualizata -
» Anunt colectiv - pentru comunicarea prin publicitate
» Anunt colectiv - pentru comunicarea prin publicitate
» Lista debitorilor - Persoane Fizice
» Lista debitorilor - Persoane Juridice
» Lista debitorilor - Persoane Fizice
» Lista debitorilor - Persoane Juridice
» Anunt colectiv - Nr. 9665/10.10.2018
» Lista debitorilor - PERSOANE FIZICE
» Lista debitorilor - PERSOANE JURIDICE
» CONT UNIC - PLATI AMENZI
» Lista debitorilor - Persoane juridice
» Anunt pentru - comunicarea prin publicitate, nr. 859/01.03.2019
» Anunt pentru - comunicarea prin publicitate, nr. 967/05.03.2019